Wednesday, July 23, 2008

slogam

4) த்வாதசாஷரமந்திரம்
ஒம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய
5) நாரதர் அருளீய ஜெப மந்திரம்
ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே
6)மகா அவதார் பாபாஜி தியான மந்திரம்
ஒம் கிரியா பாபாஜி நம ஒள்ம்
7)அஜபா ஜெபம்
ஸோஹம் =நான் அவனே ஹம்ஸேர்=
= அவனே நர்ன்

No comments: