Thursday, August 7, 2008

வறுமை நீங்கி அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் கிட்டும்

வடக்கு முகம் வராஹர்

ஒம் நமோ பகவதே பஞ்ச வதனாய உத்தர முகே

ஆதிவராஹாய ஸகல ஸம்பத் கராய ஸ்வாஹா !!

No comments: