Thursday, August 7, 2008

சகல நோய்களும் அகல பூரண ஆரோக்கியம் பெற

மேற்கு முகம் கருடன்

ஒம் நமோ பகவதே பஞ்சவதனாய பச்சிம

முகே கருடாய ஸகல

விஷ ஹரணாய ஸ்வாஹா !!

No comments: