Thursday, August 7, 2008

சகல தோஷங்களும்,காற்று கருப்பு நீங்க

தெற்கு முகம் நரஸிம்ஹம்

ஒம் நமோ பகவதே பஞ்ச வதனாய தஷிண முகே

கரால வதனாய நிருஸிம்ஹாய

ஸகல பூத ப்ரேத ப்ரமதனாய ஸ்வாஹா !!

No comments: